ja, lapt! ‘t zijn weer verkiezingen

En ja, ook sp.a staat voor één keer in Den Hesseleir. Niet om te zeggen wat in Herselt goed gaat of misgelopen is. Wel met een positief toekomstproject voor Herselt.

Binnen 10 jaar is 1 op 3 inwoners ouder dan 65. sp.a wil alle Hesseleirs een waardige oude dag bieden. We vereenvoudigen en verhogen de mantelzorgpremie. Of je nu in Bergom, Varenwinkel of Westmeerbeek woont: wie goed zorgt voor onze inwoners verdient onze appreciatie. Ook de onderhoudsplicht is achterhaald en moet afgeschaft worden: de sociale onderzoeken kosten meer dan dat zorgfacturen doorschuiven naar de kinderen opbrengt, en vooral: we besparen ouderen de schaamte van te moeten aankloppen bij hun kroost. Onze voetpaden en bushaltes moeten in versneld tempo toegankelijk worden zodat iedereen kan genieten van het groen en het vereningingsleven in onze gemeente. En via een systeem van automatische rechtentoekenningen zal het OCMW van morgen kortere op de bal spelen voor inwoners die het moeilijk hebben. De verkeersveiligheid kan ook beter: in de eerste plaats met een ring rond Herselt die doorgaand verkeer uit de dorpskern haalt, anderzijds via slimme ingrepen aan kruispunten die onze schoolgaande kinderen beter beschermen.

sp.a staat er deze verkiezingen met een nieuwe ploeg, met gedreven en inhoudelijk sterke kandidaten, klaar om in onze gemeente het verschil te maken.

Artikel