Wie vaak de bus neemt heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: aan vele haltes is op- en afstappen niet eenvoudig voor wie slecht te been is of in een rolstoel zit. Ook tot aan een bushalte, een winkel of een bankkantoor geraken is niet altijd eenvoudig.
Daarom willen we als sp.a Herselt een duidelijke focus op toegankelijkheid. Wij vragen dat De Lijn bij renovaties van haltes eenzelfde toegankelijkheid garandeert als de bushalten te Herselt Dorp (met o.a. platformhoogte van 17cm tegenover de rijbaan & markeringen voor blinden en slechtzienden). We investeren ook in voldoende brede (& egale) voetpaden, en ruime hellende vlakken aan zebrapaden.
De staat van de openbare ruimte mag immers niemand in zijn mobiliteit beperken.