Herselt haalt nog te vaak het nieuws met schrijnende verhalen van dierenmisbruik en verwaarlozing. Dat moet stoppen.

Als sp.a willen we ons in Herselt engageren om dierenrechten sterker afdwingbaar te maken. Zowel door bij de politiezone Zuiderkempen te ijveren voor meer controles en vervolging, maar ook door sensibilisering.

Onze viervoetige vrienden hebben immers ook hun rechten, en ze verdienen een gemeente die daar consequent voor opkomt.