Standpunten


Ooit hebben we allemaal zorg nodig. Daarom willen we met sp.a zorggarantie bieden. En hoewel de meeste instrumenten daarvoor op het Vlaamse en het federale niveau liggen, kunnen we ook in onze gemeente stappen zetten om betere zorg te bieden voor wie het nodig heeft.

Lees meer

Het vrachtverkeer door onze gemeente neemt toe, de files worden steeds langer en de verkeersveiligheid gaat erop achteruit. Het is tijd voor een nieuwe visie op de Herseltse mobiliteit.

Lees meer

De Herseltse bossen bieden mooie plaatsen om in te wandelen, tot rust te komen, of voor onze kinderen een omgeving om in te kunnen ravotten. Dat moet zo blijven. Vandaar dat sp.a consequent de groene kaart trekt ter bescherming van de natuur.

Lees meer

PRO Herselt


Sp.a Herselt is de Herseltse afdeling van de Vlaamse sociaaldemocratische partij. Zij pleit in Herselt voor een sociaal rechtvaardig en toegankelijk gemeentebestuur dat werkt voor alle Hesseleirs. Zo wil zij de garantie op zorg en waardig oud worden op lokaal niveau mee helpen verankeren via een correcte mantelzorgpremie, een einde aan de onderhoudsplicht en door in te zetten op toegankelijkheid van onze voetpaden en gebouwen. Sp.a Herselt onderschrijft ook het Nieuw Socialisme waarbij we streven naar een duurzaam evenwicht tussen mens & omgeving, en we inzetten op groene mobiliteit en op een betere bescherming van de natuur en de dieren. Kortom een progressieve visie voor Herselt, aldus de baseline #ProHerselt

Waarom SP.A


Een stem voor sp.a is een stem voor sociale welvaart en een progressief gemeentebestuur dat zich inzet voor het welbevinden van al haar inwoners. Een complexloos centrumlinks beleid dat realistische oplossingen zoekt voor de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Het is ook een stem voor verbinding. Wij gaan niet mee in de polarisering of stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, maar gaan op zoek naar een gulden middenweg die voor iedereen werkt. Sp.a Herselt kan ook rekenen op het engagement van enkele getalenteerde Hesseleirs om, indien u hen de kans geeft, deze visie in de praktijk te brengen.

Vincent Boulanger

lijsttrekker

Vincent (30) raakte als student gebeten door de politiek. Na zich enkele jaren te hebben ingezet voor kansarme studenten en studenten met handicap sloot Vincent zich aan bij de sp.a.
Na het behalen van zijn master in de antropologie ging Vincent werken voor Vlaams Parlementslid Jan Bertels, en ontpopte zich tot een dossiervreter en een cijferaar. Geen tafelspringer, wel een teamspeler die zich inzet voor de groep. Zo hoopt hij ook voor Herselt de komende jaren te kunnen werken aan een verkeersveiliger en een sociaal rechtvaardiger Herselt.


Alle kandidaten
Vincent Boulanger

Nieuws uit onze gemeente


Met sp.a Herselt naar 14 oktober

Op zondag 14 oktober wordt bepaald hoe onze gemeenteraad er de komende 6 jaar zal uitzien. Wij als sp.a Herselt nemen ook deel aan deze…


sp.a in Den Hesseleir

Lees hier het artikel van sp.a in Den Hesseleir van oktober 2018 na.


Mobiliteit bushaltes

Wie vaak de bus neemt heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: aan vele haltes is op- en afstappen niet eenvoudig voor wie slecht te been is of…


Samen voor onze vrienden hun rechten

Herselt haalt nog te vaak het nieuws met schrijnende verhalen van dierenmisbruik en verwaarlozing. Dat moet stoppen.